Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 50

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1967

powstania prawa: forma w której normy prawne powstają i są ogłaszane(ustawa, rozporządzenie itd.) Podział...

Ochrona praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

w związku z ustawą o NBP. zamknięcie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego w aspekcie...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5747

oraz związki z bankami państwowymi i komercyjnymi. Źródła Prawa Bankowego - I akty prawa powszechnego. 1...

Prawo a wartość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

teorie z punktu widzenia prawoznawstwa - szuka źródeł istnienia prawa w mocy wiążącej sprawiedliwego...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

gminy Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie...