Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 49

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

ustawy wydane przez prezydenta RP Rozporządzenia wykonawcze Akty prawa miejscowego Prawo przedmiotowe: P...

Prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582

i w systemie prawa powszechnego. Prawo stanowione (ustawy, rozporządzenia, itp.) jako źródło prawa. W systemie...

Prawo finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

regulują zasady postępowania uczestników stosunków rynkowych 3. normy prawa ustrojowego ŹRÓDŁA PRAWA...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

) Rozporządzenia Rozporządzenie jest źródłem prawa będącym formą działania administracji. Rozporządzenie jest aktem...

Handelsgesellschaft - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

wspólnotowego. Prawo mające swe źródło w Traktatach, będące samodzielnym źródłem prawa, nie może być ze względu...

Prezydent - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

w procedurze legislacyjnej - może zainicjować ten proces, może wydać rozporządzenie z mocą ustawy , wydaje...