Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 48

Gdzie szukać aktów prawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

.: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy, teksty jednolite...

Administracja rzadowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

również pod uwagę źródła prawa wspólnotowego, które od 1 maja 2004 stały się w dziedzinie zabezp. społ. źródłem...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

), ale działanie prawa wstecz może mieć miejsce, gdy działa na rzecz obywatela „ustawa wchodzi w życie z dniem...

Prezentacja wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

i ministrów)  Najwyższa moc obowiązywania, fundament systemu prawa  Zasady dotyczące środowiska/poś...

Obsługa celna

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Obsługa celna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3892

handlowej wspólnocie. : Źródła prawa celnego Krajowe - konstytucja - ustawy - rozporzadznia 2. wspólnotowe...