Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 42

Demokratyczny charakter - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

i prawa osobiste', wolności i prawa polityczne, socjalne i kulturalne. - 3 części ustawy które precyzyjnie...

Prawo i źródła prawa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

rozporządzenia ( akty wykonawcze do ustaw) akty prawa miejscowego Na porządek prawny UE składa się: a) prawo...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

. Obowiązującym prawem stał sie kodeks na mocy rozporządzenia prezydenta z 1.07.1932. Wraz z kodeksem karnym...

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

międzynarodowe 4) rozporządzenia; 5) akty prawa miejscowego; Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system...

Inne źródła prawa konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Ustawa konstytucyjna - ta sama moc prawna, ten sam tryb...