Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 36

Akty prawa wtórnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Akty prawa wtórnego: Dyrektywy (ang. directive, fr. directive, niem. Richtlinien) - akty prawne...

Budowa i cechy aktu normatywnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4424

się następujące rodzaje aktów normatywnych: rozporządzenie; zarządzenie; uchwała; akty prawa wewnętrznego; akty...

Akty prawa miejscowego - Rada gminy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Lechosław Rojewski
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

podstawę do wydawania aktów prawa miejscowego (art.94). Akty prawa miejscowego należą do źródeł prawa...

Geneza i rozwój prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

. Obok niego istnieją ustawy szczególne, regulujące np. problematykę poszczególnych umów. W USA obok prawa zwyczajowego...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

sposób niż wynika to z dyspozycji normy. 5. Źródła prawa- Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.,, ustawy szczególne...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3451

- konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe Dziennik Urzędowy...