Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 169

Skarga kasacyjna - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

materialnego zalicza się normy, które wyznaczają treść stosunków cywilnoprawnych -wynikają one ze źródeł prawa...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

by w zamian otrzymać pożądaną korzyść majątkową. Umowa może być nieodpłatna z mocy przepisów prawa (np. umowa...

Prawoznawstwo 3

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

związane ze stanowieniem prawa, np. uchwalanie ustaw, wydawanie rozporządzeń; czynności prawne wymagające...

Pytania do obrony 1-14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3780

polityki pieniężnej. 4. ŹRODLA PRAWA (KONSTYTUCJA RP, ustawy, rozporządzenia i inne) Źródla prawa to akty...

Prawo międzynarodowe - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

krajowych środków odwoławczych. Jest to warunek wywodzący się z klasycznego prawa międzynarodowego, skargę...

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1477

prawa autorskiego 1.Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa...