Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 166

Dochody województw.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

. Podziału tej kwoty, w drodze rozporządzenia dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania...

Spółki - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej Spółka jawna (tworzenie): umowa powinna być zawarta...

Prawo cywilne PELNE - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

RP są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia. akty prawa miejscowego...

Konstytucja federacji belgijskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

się do ustaw regulujących sposób korzystania z tego prawa, niedopuszczalne jest wymaganie uprzedniego...

Polityka zdrowotna - wykład

 • dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1463

do pomocy medycznej i prawa pacjenta w więzieniach i aresztach. BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁA PIERWOTNE: Ustawa z dnia...