Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 158

Administracjia i organy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

pewne terytorium, którzy tworzą wspólnotę z mocy prawa. Cechy: - owa wspólnota powstaje z mocy prawa...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

w3 (21.10.2010) Wykładnia prawa To interpretacja, sposób myśleniowy dążący do ustalenia sensu norm...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2940

jest w źródłach rzymskich klasycznej definicji prawa, co jest spowodowane ogólną niechęcią Rzymian do wszelkiego...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1806

WŁASNOŚCI Treść prawa własności (art.140 k.c.) Prawo własności- w granicach określonych przez ustawy...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4011

dla pracownika postanowienia to z mocy ustawy są nieważne a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem cz.p, skierowanym do drugiej osoby...

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 5670

”: z mocy prawa nie wygasają wydatki na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych...