Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 156

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

- zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi - stosowanie prawa laski - wydawanie rozporządzeń wykonawczych i innych aktów...

Podatek akcyzowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Podatek...

Miedzynarodowe prawo publiczne

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

, gdy będzie uprzednia zgoda PARLAMENTU. Ma pierwszeństwo przed ustawą Umowy zatwierdzane - nie są źródłem prawa...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

, postulaty prawa słusznego dla danego miejsca i czasu, źródło prawa - różnie określany przedmiot bada...

Kodeks emerytalny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

w rozporządzeniu. Bardzo istotne jest, że przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury nie jest wymagane...

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

 przez różne organy. Pdst. źródłem prawa administracyjnego jest ustawa - czyli  akt, który stanowi Sejm, reszta...