Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 142

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

- może przybrać dwie formy: directa - wtedy, kiedy spadkodawca mocą swej ostatniej woli, rozporządzenia...

System ochrony pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240

jest prawo pracy, mówi o normach prawnych i ich usytuowaniu w hierarchii źródeł prawa dotyczących...

Prawo pracy - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

POZAKONSTYTUCYJNE wynikają z ustawy podstawowe zasady prawa pracy zwykłe zasady prawa pracy (nie mają formy...

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

sposobu tworzenia prawa, jak lex retro non agit, prymat konstytucji nad ustawami, istnienie sądownictwa...

Marsyliusz z Padwy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

przekazanie mocy stanowienia prawa rządowi bądź innej wąskiej grupie, co otwierało szerokie perspektywy...