Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 130

Ochrona Praw Socjalnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1687

- ogólne zasady prawa (praworządność, przedawnienie roszczeń, zakaz nadużywania prawa) - źródła prawa...

Pruskie prawo krajowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

prawnonaturalne źródła kodeksu - prawa człowieka wynikające z urodzenia i naturalnej wolności prawo cywilne...

Prawo międzynarodowe - Norma zwyczajowa

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2604

oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania...

Bardzo dokładny skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Maciej Orkusz
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 1547

– również mają moc źródła prawa powszechnie obowiązującego 2) ustawy – uchwalane przez parlament, Prezydent zaś...