Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 89

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

Źródła powszechnie obowiązującego prawa są następujące: rozporządzenia Rady Ministrów zarządzenia...

Wszystkie wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Krzysztof Roszczynialski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3024

prawną niż wcześniejszy (np. rozporządzenie nie może zmienić ustawy) Lex speciali derogat legi generali...

Kompetencje prezydenta.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 959

się na posiedzenie prezydent na wniosek RM (+kontrasygnata) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie...

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

międzynarodowa Ustawa Rozporządzenie Zarządzenie Konstytucja formalna i materialna. Miejsce w systemie prawa...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6363

zasadniczego podziału terytorialnego Cechy samorządu terytorialnego powstaje tylko z mocy prawa krajowego...