Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 87

Konstytucyjne systemy źródeł prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

konstytucyjne dokonujące zmian w Konstytucji w trybie art. 235 Konstytucji - rozporządzenia z mocą ustawy...

Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

budżetu, wykonywanie budżetu oraz kontrola wykonania budżetu. Ustalanie budżetu MF wydaje rozporządzenie...

Ochrona konkurencji - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

wynika po części z regulacji rozporządzenia 1/2003 a po części z komunikatu Komisji Europejskiej...

Opracowane pytania - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Strukturę organizacyjną ministerstwa wyznacza ustawa o Radzie...

Ubezpieczenia społeczne - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4522

wpłacania składek na te ubezpieczenia. Rodzina nie jest tu podmiotem. Cechy ubezpieczeń społ.a. Występowanie...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

(odpowiednio - rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego - zarządzeniu) list gatunków objętych ochroną...

Prawo - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

w współdzieli mieszkaniowej. Maja 2 cechy wspólne: 1) nie są uregulowane w kodeksie cywilnym, ale w ustawach...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2520

wcześniej pod warunkiem, że akt późniejszy ma nie niższą moc niż akt wcześniejszy. Późniejsze rozporządzenie...

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

. 4a. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sieć autostrad i dróg ekspresowych, mając...

Funkcje parlamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3108

prezydenta z mocą ustawy; rozporządzenia prezydenta, RM, premiera, ministrów z teką, przewodniczących...