Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 86

Ppw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

nie jest wyrażona w ustawie; - rozporządzenia wykonawcze w oparciu o upoważnienie ustawowe u wydanie z upoważnienia...

Trybunał konstytucyjny

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652

. Orzeka o jego zgodności (niezgodności) z Konstytucją ustaw oraz rządowych rozporządzeń mocą ustaw...

Prawo Uni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

międzynarodowe 4)rozporządzenia 5) akty prawa miejscowego - na obszarze działania organów, które je ustanowiły...

Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4466

rozporządzenie (poza ogólną kompetencja w konstytucji) - współ stosowanie normy konstytucyjnej i ustawowej...

Banki - pojęcie, rodzaje, tworzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Cechy banku: 1.samodzielność - możliwość...

Rejestry publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych...

Budowa krok po kroku - poradnik

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3787

przez rzeczoznawcę majątkowego (§ 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych...

Organizacyjne ćwiczenia i wymogi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Adolf Łuszcz
 • Higiena mięsa i zwierzat rzeźnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

!! Wakacje - 2. tyg. praktyki - samodzielna organizacja ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU...