Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 73

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

ustawodawczej, zapewnia wykonanie ustaw i na podstawie udzielonych upoważnień wydaje rozporządzenia, sporządza...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; Cechy...

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

, w których mogą być stanowione normy powszechnie obowiązującego prawa, to rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy (może je wydać...

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

, które mają dotyczyć ich cech organizacyjnych i technicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji...

PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

, to co jesteśmy winni, to pasywa a) ROZPORZĄDZAJĄCE ( O SKUTKU RZECZOWYM/ROZPORZĄDZENIA )- celem i bezpośrednim...

Prawo cywilne - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Górska
 • Prawo cywilne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4683

(konwencje)  polskie ustawy i rozporządzenia:  ustawa z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16...

Mała Konstytucja z 1992 r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

przysługuje posłowie, Senat, prezydent, rząd posłowie, Senat, prezydent, rząd, obywatele 5 rozporządzenia...