Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 70

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

normatywnie w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

) oraz austriacką ustawą z 23.12.1917 o umowie ubezpieczenia (§ 47-47); rozporządzenie Prezydenta RP z 24.02.1928 r...

Opracowanie kilku pytan - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1519

wewnętrzną i zagraniczną RP -kieruje administracją rządową -zapewnia wykonanie ustaw -wydaje rozporządzenia...

Wstęp do prawa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

charakterze. Cechy: - org. polityczna – taka organizacja społeczna, której głównym celem jest sprawowanie...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3892

charakter formalny (konstytucja, regulaminy, ustawy, rozporządzenia etc.) i nieformalny (tradycje, obyczaje...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

musi uchylić rozporządzenia wojewody w razie ich niezgodności z ustawami lub aktami, które miały wykonywać...

Osobowość prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

., Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928r., dotyczące wschodniego kościoła staro obrzędowego [ oderwał się od cerkwi...