Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 69

Prawo konstytucyjne - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3031

, którego cechy pozwalają wyróżnić go spośród innych ustaw ( różnica gatunkowa ),.bo posiada szczególną moc prawną...

Źródła prawa budżetowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1946

. Kwestie mocy wiążącej ustawy budżetowej określa art. 32 u.f.p.: zamieszczenie w tej ustawie dochodów...

Dochody powiatów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

rozporządzenia dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z uwzględnieniem w szczególności: typów...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1974

aktów tworzenia prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia). Normy indywidualno - konkretne to akty...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Piotr Sadowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

wykonawcze wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia...

Prawo podatkowe - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 896
Wyświetleń: 7154

przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku następuje w drodze ustawy. Cechy...

Kształtowanie jakości produktów - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

potrzeb. Na rdzeń produktu składają się: cechy funkcjonalne produktu i rozwiązania techniczne. PRODUKT...