Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 69

note /search

Prawo konstytucyjne - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3143

, którego cechy pozwalają wyróżnić go spośród innych ustaw ( różnica gatunkowa ),.bo posiada szczególną moc prawną...

Źródła prawa budżetowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1974

. Kwestie mocy wiążącej ustawy budżetowej określa art. 32 u.f.p.: zamieszczenie w tej ustawie dochodów...

Dochody powiatów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

rozporządzenia dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z uwzględnieniem w szczególności: typów...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2093

aktów tworzenia prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia). Normy indywidualno - konkretne to akty...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

wykonawcze wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia...

Prawo podatkowe - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 966
Wyświetleń: 7273

przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku następuje w drodze ustawy. Cechy...