Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 56

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6195

Jest to podział tworzony dla potrzeb administracji rządowej i samorządowej Gmina -cechy najmniejsza jednostka...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia wydane...

Ochrona środowiska - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U.03.113.1068), ROZPORZĄDZENIA: - Rozporządzenie ministra środowiska...

Prawne formy działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 11683

nie wskazuje adresata imiennie, lecz określa tylko cechy, przy których wystąpieniu każda osoba staje...

Cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2100

z ustawą mogą być luźniejsze niż w przypadku rozporządzenia. Akty nie mogą być jednak autonomiczne. Należy...