Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 55

Budżet państwa

 • Finanse publiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 5208

, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, budżet państwa, roczny plan...

Esej - prawo

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

. Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie tworzy w sądach rejonowych: Odrębne jednostki organizacyjne...

Akt własności ziemi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Anna Kozłowska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2296

przed dniem 1 stycznia 1947 roku oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg. Zgodnie z rozporządzeniem...

Publiczne Prawo Gospodarcze

 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5264

umowy międzynarodowe - mają pierwszeństwo nad ustawą rozporządzenia - muszą spełniać pewne warunki...

Zastaw rejestrowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791

pierwszeństwa wpisu); wprowadza możliwość umownego ograniczenia prawa do rozporządzenia, a w razie odmiennego...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2877

międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia. Te same źródła funkcjonują w ramach źródeł prawa ubezpieczeń społecznych...