Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 53

Spis pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

wydania rozporządzenia. 4. Skutki orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją aktów normatywnych. PTANIA...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

- konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe Dziennik Urzędowy...

Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

, mają one treść: „traci moc ustawa z dnia… o …”, „uchyla się rozporządzenie…”, derogacja milcząca = derogacja...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2317

i o sporach zbiorowych, oraz ustawa o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Cechy prawa pracy...

Dokument w prawie - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marek Leśniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051

co najmniej 17 letnia, poczytalna o określonych cechach – jest funkcjonariuszem publicznym lub osobą...

Prawo cywilne- wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3556

Konsumenckiego: konstytucja RP Ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia na obrzeza działania...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

; różnice między rozporządzeniem i ustawą: moc prawna, charakter przedmiotowy - ustawa odnosi...