Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 51

Prawo europejskie-konwersatorium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

aktów ustawodawczych i nieustawodawczych w UE art 289-akty prawa pochodnego: rozporządzenia, dyrektywy...

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy (m.in. kc), rozporządzenia -> art. 87 Konstytucji prezentuje...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

normatywne uchwalone przez Sejm z udziałem Senatu + podpis prezydenta) - rozporządzenia z mocą ustawy...

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1344

rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw...

Wykład- ZASADY TWORZENIA PRAWA

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Sylwia Wojtczak
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 770
Wyświetleń: 8351

upoważniającego nie było wątpliwości, które i w jakim zakresie rozporządzenie traci moc. Ponadto przyspiesza...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Iwona Sierpowska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzające stany nadzwyczajne, wewnętrznie obowiązujące...

Prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 6377

między rozporządzeniem a przepisem ustawy to ważniejszy jest akt rangi wyższej). zasada, że ustawa późniejsza uchyla...