Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 127

Czynności prawne

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

uzasadniających taką formę rozporządzenia na wypadek śmierci i traci on moc z upływem 6 miesięcy od upływu...

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr inż. Jerzy Leszczyński
  • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 1407

tetyczne - źródłem jest akt władzy kompetentnego organu państwowego (ustawa-sejm, rozporządzenie - rada...

Encyklopedia prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

obowiązującego prawa są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Obowiązują...

Prawo administracyjne - testy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6993

: a) rozporządzenia b) zarządzenia c) ustawy 25. Rozstrzygnięcia RM zapadają w drodze: a) uchwały b) uzgodnienia c...