Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 125

Opieka zdrowotna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

rozporządzenia, zakres, organizację oraz formy opieki zdrowotnej nad uczniami. (...)" Na podstawie upoważnienia...

Ewidencja nieruchomości i ich wycena

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Agnieszka Małkowska
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów...

Teorie pozytywizmu prawnego

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Karol Kuźmicz
  • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

. Tylko te fakty a więc to co w życiu występuje /praktyki, relacje prawne, umowy, rozporządzenia/ stanowią podstawę...

Tworzenie prawa - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Biskup
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

rozwiązania sejmu i senatu w pilnej potrzebie mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Obecnie w czasie...

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 742

CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ Konstytucja jest ustawą → aktem normatywnym powszechnie...

Polskie i europejskie prawo podatkowe

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Andrzej Gorgol
  • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4473

będzie za mało). Cechy: zapewnia stałe źródło dochodu budżetowego ratalny system płatności - suma płatności...