Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 120

Wstęp do prawoznastwa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

nazwę rozporządzeń, uchwał lub zarządzeń Służą z zasady wykonaniu ustaw i najczęściej do ich wykonania...

Prywatyzacja ogólny zarys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

. Gospodarka polska u progu transformacji systemowej charakteryzowała się następującymi cechami: - Malejąca...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6545

została ona określona w ustawie prawo własności przemysłowej a szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów...

Ustrój Włoch-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 602

. W przypadkach wyjątkowej konieczności rząd może wydać rozporządzenie z mocą ustawy...

Opieka - Reprezentacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

z mocy ustawy pieczę zabezpieczającą całokształt ich interesów życiowych -dla realizacji tej funkcji...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Kucia-Guściora
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4711

, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Cechy stałe: jeżeli świadczenie spełni...

Podstawy wiedzy o prawie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2177

do ustaw – rozporządzenie, uchwała RM i zarządzenie. Prawo miejscowe. Organy promulgacyjne. Źródła prawa...