Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 119

Zarys filozofii prawa

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Wojciech Dziedziak
  • Prawo karne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2058

za pomocą czynności o charakterze poznawczym. Są to normy o cechach sprawiedliwości i słuszności. Ze względu...

Ekofizjografia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

, rekreacyjnej, rolniczej, leśnej, 2) wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy...

Definicja samorządu terytorialnego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

prawnej, podlegającą nadzorowi państwa”. Przepisy Konstytucji RP do cech charakterystycznych samorządu...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 4

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

dokumentu o określonej formie i budowie, który zwykło się nazywać tekstem prawnym np. ustawa, rozporządzenie...