Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 112

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

liczebność od reszty III własne cechy kulturowe. Wykład 2 Definicja mniejszości zawiera większość ustaw...

Normy postępowania , język prawniczy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

, wtedy kiedy jest tylko jeden taki, np. prezydent Polski. Norma pusta - adresowane do adresata, którego nie ma o takich cechach. Norma...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

, rozporządzenie mortis causa, bez ustanowienia dziedzica nieformalne pismo (nawet niewyodrębniona część listu...

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1428

w systemach podatkowych innych krajów (zwłaszcza sąsiednich) Nota budżetowa - rozporządzenie wydawane...

Nauka o administracji - wykład 6

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

→ fakty normatywne (w ustawach, rozporządzeniach) → normatywna budowa administracji publicznej → fakty...

Uchwały budżetowe i akty porządkowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

przeciwstawne stanowiska dot. istoty budżetu.: a) stanowisko uznające budżet za zbiór norm o cechach powszechnie...