Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 108

Samorzad terytorialny

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2478

państwa - rozporządzenie wykonawcze rady Ministrów 7.08.1998 roku w sprawie utworzenia powiatów.. Ustawy...

O Samorzadzie Terytorialnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

państwa - rozporządzenie wykonawcze rady Ministrów 7.08.1998 roku w sprawie utworzenia powiatów.. Ustawy...

Fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Powstanie funduszu celowego oznacza wyodrębnienie organizacyjne...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

obowiązujących zalicza Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

, ratyfikowanymi u.m. i ustawami → dot. przede wszystkim rozporządzeń, gdyż orzekanie o uchwałach samorządu...

Prawo daninowe, podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

na ich podstawie aktów wykonawczych ( najczęściej rozporządzenia Ministra Finansów 7. uchwały organów stanowiących...

Prawo aministracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2324

następujących aktów: - rozporządzenie z mocą ustawy może być wydane przez Prezydenta na wniosek Rady Ministrów...