Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 107

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

teleinformatyczny. Jego treść oraz wymogi jego prowadzenia są określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy...

Mała Konstytucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

po votum nieufności, rozporządzenia z mocą ustawy - wydawane przez rząd podpisywane przez prezydenta...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5474

, wilkierze Kopiarze Ustawy sejmowe Księgi miejskie 3. Prawo kościelne Źródła ogólne Statuty prowincjonalne 4...

Gwarancja i odpowiedzialność sprzedawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

powinien posiadać cechy, które są charakterystyczne dla danego towaru. Ustawodawca rozszerza ten katalog poza cechy...

Umowa sprzedaży - opis umowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

, stanowią zespół niezbędnych cech każdej umowy sprzedaży (essentialia negotii). Każdą umowę...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

się na posiedzenie prezydent na wniosek RM (+kontrasygnata) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie...