Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 104

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

. Rozporządzenie o specjalnym wojskowym prawie karnym miało moc na terenie operacyjnym Wehrmachtu, a nie na terenie...

Ochrona konkurencji - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

są w świetle ustawy zakazane i traktowane jako nieważne z mocy prawa. Np. przy zawarciu umowy wymuszającej...

Kataster nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

• Ustawa o podatku leśnym Zawartośd rejestru: Reguluje to zapisy ustawy w/w oraz rozporządzenia ministra...

Ustawa o finansach publicznych

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

, będącą dłużnikiem. 2. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji...

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5726

, cechy budżetu wynikające z charakteru normatywnego. Katalog zasad : zasada zupełności zasada jedności...

Struktura organizacyjna ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1820

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji emeryta...