Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 102

Pojęcie osoby prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

(ustawa, decyzja, rozporządzenie) kreuje osobę prawną, np.: Narodowy Bank Polski, Polska Akademia Nauk...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

prywatnych lub innych niepaństwowych podmiotów, i poprzez rozporządzenie majątkiem przedsiębiorstwa Etapy...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

szerszego tekstu prawnego (ustawa, rozporządzenie) będąca zdaniem w sensie oznajmującym i najczęściej...

Podstawy prawa UE - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2429

. Zasadniczymi cechami są: fakt działania na podstawie umowy międzynarodowej zawartej przez państwa członkowskie...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

. 1807 roku. Poza ustawami pruskimi zachowano dawna polska ustawę z 1789 roku. Posiadały również moc...

Prawo dewizowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

dyplomatycznych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. uzupełnienie z ustawy...

Gospodarka komunalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

wykonawczych j.s.t. Samorząd może nabywac mienie albo z mocy ustaw (nabycie pierwotne), albo w wyniku własnej...