Rozpiętość kierowania - strona 56

Szeregi statystyczne

 • Statystyka opisowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4676

-200 200-500 6-8 7-10 9-12 11-17 wzory:  (eq.3) (eq.4) b) ustalenie rozpiętości przedziałów klasowych...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1071

, która jest określana w sposób prawny Sektor prywatny zaspakaja potrzeby indywidualne kierując się przy tym kryterium...

Zwierzeta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Biologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1645

o rozpiętości skrzydeł do 75 cm. Dziś największym gatunkiem jest hawajski endemit Anax strenuus o rozpiętości...

Właściwości miar pozycyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1841

mają taki sam interwał (rozpiętość przedziału dominanty) Własności dominanty: dominanta wyraża się w takich samych...

Zbrojenie płyt - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tadeusz Styś
 • Podstawy konstrukcji betonowych
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6321

zbrojona. Jeżeli wymiary otworu nie prcekraczaja 1/4 obliczenio­wej rozpiętości płyty, zaś obliczeniowe...