Rozpiętość kierowania potencjalna - strona 29

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

hierarchiczność i mała rozpiętość kierowania płaska - mała hierarchiczność, duża rozpiętość kierowania 7.Dokonaj...

System ocen pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

realizowanych zadań, rozpiętości kierowania (ilość podwładnych, którą kieruje przełożony). Dodatek funkcyjny...

Przedsiębiorstwo turystyczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2786

, którzy nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności. Uprawnienia do kierowania spółką mają tylko komplementariusze...

Ekonomika - materiały na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2667

organizacyjna powinny podlegać tylko jednemu kierownikowi), => zasadę potencjalnej rozpiętości kierowania...

Marketing -promocja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

zamierzonych postaw i zachowan rynkowych nabywców. Funkcja ta zmierza do dostarczenia potencjalnym nabywcom...

Sterowanie silnikami krokowymi

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

rezystancja wyjściowa, mały pobór mocy (w zakresie µW) oraz duża rozpiętość napięć pracy (4-16V). Wartość...

Produkt - element marketingu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

korzyści. Kupujący kierują się przy wyborze produktu cechą lub kilkoma cechami tworzącymi tzw. rdzeń...

Projekt - cechy, istota

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

złożoność- większe działania, kompleksowe, wieloprzedmiotowe tzn. takie, w których planowaniu, kierowaniu...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3024

rozpiętość kierowania - liczba osób podporządkowanych jednemu kierownikowi Elementy struktury organizacji...