Rozliczenia międzyokresowe - strona 40

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Hejnar
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5908

nie wszystkie aktywa mają wartość zbywczą: - rozliczenia międzyokresowe, - niektóre należności - rozliczenia firmy...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Helena Żukowska
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1246

: Zapasy, Należności, Inwestycje krótkoterminowe, Środki pieniężne, Rozliczenia międzyokresowe. PASYWA...

Ustawa o rachunkowości

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U.02.76.694 2003-04-24 zm. Dz.U.03.60.535 art.527 2003-08-23 zm. Dz.U.03.139.1324 art.1 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tekst jednolity)Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości or...

Wykłady Finanse przedsiębiorstw

  • Politechnika Śląska
  • dr Izabela Jonek-Kowalska
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2121

i mogą być wykorzystywane do finansowania działalności bieżącej.  Rozliczenia międzyokresowe – kwoty podlegające cyklicznym...