Rozliczenia międzyokresowe - strona 39

Rach jeszcze starsze

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2079

materiałów 120 Rozliczenie międzyokresowe kosztów 120 Fundusz założycielski 1440 Fundusz przedsiębiorstwa 180...

Analiza finansowa firmy

  • Analiza finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1694

pieniężne 207,8 1,1% 285,3 1,3% 137,3% C Rozliczenia międzyokresowe - - - - - SUMA BILANSOWA 18 300,1 100...

Firmy euromeble - biznes plan

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1694

lub akcje własne do zbycia II Fundusze specjalne Inne papiery wartościowe E Rozliczenia międzyokresowe...

Biznes plan - trzy przykłady

  • Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
  • Ekonomia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 12131

więcej na tym samym poziomie co rok wcześniej. Rozliczenia międzyokresowe w aktywach firmy stanowią marginalny...

Rachunkowość finansowa (21 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Rachunkowość finansowa stanowi podsystem informacyjny przedsiębiorstwa. Jest to system ewidencji gospodarczej , który ujmuje w odpowiednich przekrojach, wyrażone wartościowo: majątek, źródła jego finansowania, stopień jego wykorzystanie, przebieg procesów gospodarczych i wynik działalności gospod...

Rachunkowosc finansowa - materiały

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4823

Dokument ma 23 strony i porusza zagadnienia takie jak: rachunkowość finansowa, system ewidencji gospodarczej, sprawozdawczość finansowa, majątek trwały, kapitał własny, operacje gospodarcze, konta i ich wykorzystanie w rachunku, cechy konta, konta aktywów, konta pasywów, korekta, storno, zasady i m...