Rozliczenia międzyokresowe - strona 26

Kredyty bankowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

już w chwili udzielania kredytu) powstałą różnice ujmuje się na koncie rozliczenie międzyokresowe kosztów...

Warianty ewidencji kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

. Część kosztów przypadająca na przyszłe okresu aktywuje się i ujmuje na koncie „Rozliczenia...

Wykład - Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253

) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Poniesione z góry wydatki, które dotyczą częściowo lub całkowicie...

Wykład - sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

inne zobowiązania bieżące części zobowiązań długoterminowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Zobowiązania...

Dzielenie i łaczenie kont

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2632

produktów Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 70 73...

Rachunkowość finasowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2737

Ćwiczenie nr 4 (rozliczenia międzyokresowe kosztów) Stany początkowe wybranych kont wynosiły na dzień...