Rozkład wykładniczy zmiennej losowej - strona 13

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

rozkładu cechy w populacji. Próbą losową prostą pobraną z populacji o dystrybuancie nazywamy ciąg zmiennych...

Statystyka - pytanie 56

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

się na przykłady. Rozkład Poissona jest rozkładem zmiennej losowej skokowej, który stosuje się w przypadku...

Dystrybuanta zmiennej losowej X zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Monika Papież
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

skokowego i jej rozkład; Dystrybuanta zmiennej losowej X i jej własności, Charakterystyki liczbowe zmiennej...

Rozkłady skokowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

się zmienna losową o rozkładzie Bernoulle'go ( dwumianowym ). Przykład: Rzucamy 5-kroytnie ( n = 5 ) monetą...

Twierdzenia graniczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

gęstości. Rozkład asymptotycznie normalny - zmienna losowa o parametrach: ; - dystrybuanta zmiennej losowej...

Gospodarka wodna-pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 567

. Zmienna losowa i jej rozkład. Zmienna losowa jest wartością , która w zależności od przypadku przybiera...

Zadania prawda-fałsz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2023

poziomie zmiennej prognozowanej w roku 1999. P Jeżeli reszty modelu oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu...