Rozkład wykładniczy ciągły - strona 11

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

zmiennej losowej ciągłej, której rozkład nazywa się jednostajnym: Zad. 6 Przedstawić dystrybuantę zmiennej...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2254

) / n > > 4. Jeżeli cecha w populacji ma dowolny (skokowy lub ciągły) rozkład > o skończonej wartości...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1659

ciągłej: Wariancja zmiennej losowej ciągłej: Rozkład normalny (Gaussa - Laplace'a): m = E(X) e = 2,1718...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 3605

ciągłej: Wariancja zmiennej losowej ciągłej: Rozkład normalny (Gaussa - Laplace'a): m = E(X) e = 2,1718...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

ciągłej: Wariancja zmiennej losowej ciągłej: Rozkład normalny (Gaussa - Laplace'a): m = E(X) e = 2,1718...

Prognozy - omówienie

 • dr hab. Stanisław Stańko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1757

i jest znany jej rozkład prawdopodobieństwa tzn. Yt+p=Mo(Yt) , gdzie Mo=modalna rozkładu gdy zmienna...

Testowanie hipotez w pakiecie R

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pakiety Statystyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

zmiennej ciągłej ze swojego zbioru danych sprawdzić, czy pochodzi ona z rozkładu normalnego. Użyć...

Prawa uczenia się

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

je proporcjonalnie do wyniku ich wzmocnienia. Wyróżnia się 5 rozkładów wzmocnień: 1. Rozkład ciągły- każdą poprawną...