Rodzaj czynności - strona 33

Economicus - prawo

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

jakiej wymaga dany rodzaj czynności (odpowiada tylko za szkody wynikłe z braku należytej staranności...

Bankowość - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2891

Przyczyny były następujące: transport dużej ilości pieniędzy był niebezpieczny, zaopatrzenie w walutę obcą było bardzo uciążliwe zwłaszcza wtedy gdy małe państewka biły własną monetę i bardzo często zmieniały jej wartość. Dlatego też kupcy składali u bankiera (kupca) określone kwoty pieniężne otrzy...

Ustawy o bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

wyposażenie banku w: a) fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności...

AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

 • dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Prawo geodezyjne i kartograficzne 1989 r.Znakiem geodezyjnym jest:rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej,Pracą geodezyjną jest wykonywanie:rozumie się przez to projektowanie i ...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Naczelny Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Zbigniew Kmiecik
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 6020

Dokument ma 47 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie administracji publicznej, geneza sądownictwa administracyjnego, Polska, okres międzywojenny, sądownictwo administracyjne niższej instancji, Inwalidzki Sąd Administracyjny, ogólne sądownictwo administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny,...

Podstawy Prawa - Przedstawiciel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002

. akcja paulina, pauwiańska( ?) Rodzaje czynności prawnych: - jednostronne- darowizna, - dwustronne- umowy...