Rodzaj czynności - strona 28

Przeciętne normy zużycia wody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

odLp. Rodzaj czynności zużycia wody niesienia (j.o.) m3/j.o. 1 3 4 Płukanie żwiru, piasku, tłucznia 1...

Prawo cywilne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

dokonywanym rodzajem czynności prawnej jest umowa. Przesłanką umowy są zgodne oświadczenia woli dwóch...

Prawo cywilne ogolne - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

I. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO POJĘCIE I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne - jest to zespół przepisów uregulowanych z wykorzystaniem cywilistycznej metody regulacji (równorzędność i autonomiczność podmiotów), których przedmiotem są przede wszystkim stosunki o charakterze majątkowym i czę...

Prawo cywilne ogolne(2) - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1155

I. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO POJĘCIE I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO Prawo cywilne - jest to zespół przepisów uregulowanych z wykorzystaniem cywilistycznej metody regulacji (równorzędność i autonomiczność podmiotów), których przedmiotem są przede wszystkim stosunki o charakterze majątkowym i czę...

Skłonność do podejmowania ryzyka

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1757

zawsze i wszędzie, niezależnie od sytuacji i rodzaju czynności niezbędnych do uzyskania założonego celu. Wśród...

Organizacja i zarządzanie2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1428

, czyli departamentacja. jest to proces łączenia w grupy poszczególnych rodzajów czynności (stanowisk pracy) zgodnie...