Rezydent - strona 21

Transport drogowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

(swobodny) 2.dotyczy przewozów kabotażowych; polegają na dostępie (lub braku) do wykonywania przez rezydenta...

Transport drogowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

(swobodny) 2.dotyczy przewozów kabotażowych; polegają na dostępie (lub braku) do wykonywania przez rezydenta...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 3b

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

wersalskiego. W 1817 r. rezydentem został J. Monroe - za jego prezydentury pz rozkwitała. Jego sekretarzem...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

i liberum veto) prawo ograniczania monarchy poprzez senatorów-rezydentów (składali sprawozdania przed Sejmem...