Resocjalizacja - strona 32

Marek Kotański o Monarze

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1512

przykładem ilustrującym rozmijanie się teorii i praktyki. Wizytowałem kiedyś ośrodek resocjalizacji...

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 581

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Zagadnienia z socjologii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

HERMENEUTYKA: interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura. IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA: możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej sw...

Pedagogika opiekuńcza

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • dr Grażyna Miłkowska
  • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...

Kara śmierci

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

to sumienie i pozwala wrócić do równowagi; lewica nazywa to resocjalizacją). Jeśli natomiast przestępstwo...