Resocjalizacja - strona 30

Prawo administracjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827

w zakresie zapobiegania narkomanii, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji. Terenowe organy adm zostały...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4235

z instytucji policji, sądów, więzień i systemu resocjalizacji. Istnieją różne formy przestępczości...

Turystyka - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Strzembicki
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4725

do innych, sprzyja procesom resocjalizacji, ważną role w procesie wychowania spełniają wyjazdy rodzinne; funkcje...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2884

lub resocjalizacja, która jest rozumiana jako swojego rodzaju przebudowa osobowości już w okresie dojrzałości...

Przemoc w wychowaniu- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3696

resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie. Zjawiska patologii występujące współcześnie...

PPS

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1792

, KRS 175962, które jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi aktywne formy resocjalizacji...

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3850

) - poradnictwo psychologiczne - interwencja kryzysowa - rehabilitacja psychologiczna - resocjalizacja...