Resocjalizacja - strona 29

Antypedagogika - nurt edukacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

i resocjalizacja”. Opieka - Wychowanie - Terapia 3/1994 B. Śliwierski: „Antypedagogika”. Kwartalnik Pedagogiczny 1...

Socjologia - historia i przedstawiciele

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Adolf Smuga
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

zachodzi dalej np. grupa zawodowa, resocjalizacja- zmiana struktury osobowości, odrzucenie wpojonych norm...

Prawo administracyjne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

w zakresie zapobiegania narkomanii, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji. Terenowe organy adm zostały...

Prawo karne(1) - Prawo

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

lub pewnej jego części ) Obecnie za podstawowy cel kary uważa się resocjalizację, reedukację przestęcy...