Reprezentacja polityczna - strona 72

Prawo międzynarodowe - Shaw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

- „państwo = wspólnota, terytorium, ludność podległe zorganizowanej władzy politycznej, suwerenne Falklandy...

Sęk, r.6,8

 • dr hab. Dorota Jasiecka
 • Psychopatologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1890

: realna rzecz, osoba Obiekt wewnętrzny: intrapsychiczna reprezentacja obiektu zewnętrznego...

Wykluczenie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Adam Musielewicz
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

) ich w składzie LO ale adekwatny (co do reprezentacji w całej grupie młodzieży w badanym regionie) poziom...

Spółka partnerska - Wolny zawód

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

i reprezentacja spółki W kwestii prowadzenia spraw spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej...

Rozwinięcie pojęcia "ja"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

ludźmi w przeszłości stają się reprezentacjami siebie i innych oraz wzorcami relacji na linii Ja- Inn...

Spostrzeganie i ocena

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

poznawczych Skrypty Stereotypy Schematy roli społecznej Schematy cech Skrypt - umysłowa reprezentacja działań...