Reprezentacja polityczna - strona 62

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1512

1. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. Filozofia polityki...

Referat - Belgia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

językowe nie polityczne. Dopiero w latach 50. nastapił podział polityczny oparty o język Brak tożsamości...

Zagadnieniana egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

Grecja: 1) Eklezja i Rada 500 i helalia x2 2) Zgromadzenie ludowe w Atenach x3 3) Prawa polityczne...

Rewolucja Angielska

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1428

burżuazja miejska i wiejska - skromny program polityczny - występowali przeciw absolutyzmowi na rzecz...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

politycznej, potwierdzonym formalnie przez JAE. Ustalenia drugiego filaru zmierzają do wypracowa­nia przez UE...

Partie i systemy partyjne - zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1491

i kształcenia ustawicznego Cechy charakteryzujące partię masową to: monopolizacja reprezentacji interesów jednej...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1575

się stały, niezmienny kurs tych walut. Unia polityczna - oznacza całkowitą integrację. Opiera się na unii...