Reprezentacja polityczna - strona 24

Projekt Geobazy-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
  • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

przestrzennych do reprezentacji poszczególnych grup danych. 4.Wybór elementów geobazy do reprezentacji...

System polityczny Szwecji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

SYSTEM POLITYCZNY SZWECJI GENEZA Szwecja jest z pewnością jednym z najstarszych państw narodowych...

Ordynacja większościowa

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

reprezentacji w orga­nach władzy małym partiom politycznym, zapewniając tym samym szeroką repre­zentację sił...

Struktura parlamentu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2009

Struktura parlamentu (geneza, modele, konsekwencje dla systemu politycznego); Parlament...