Reprezentacja polityczna - strona 140

Glosatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2912

przez polityczne podziały lokalnego prawa niemieckiego kto powoływał się na prawo rzymskie, nie musiał...

Istota i szczególne cechy usług

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing w usługach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

ich reprezentację np. Czytelne programy przebiegu konferencji i kopie wygłaszanych wykładów ), stosowanie w większym...

Konstytucja RP i kodeks pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

polityczne(statut może określać) inne organizacje społeczne, związki zawodowe(statut) Stosunek pracy z wyboru...

Rzeczpospolita szlachecka - Ustrój społeczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

też pod ich wpływem politycznym lub ze strachu. Prawno społeczna pozycja szlachty Szlachcic osiadły był jedynym...

Francja- opracowanie konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

w naszych czasach, następujące zasady polityczne, ekonomiczne i społeczne. Ustawa gwarantuje kobiecie...