Reprezentacja polityczna - strona 118

Test 1 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

Polityczne 4.Zerwanie z klasyczną filozofią polityczną u N. Machiavellego polega na Oddzieleniu polityki...

Francja w okresie Monarchii Lipcowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

zaledwie 200 tys. posiadało prawa polityczne w związku z wysokim cenzusem majątkowym. W tym okresie...

Naród a integracja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

ale również integracja europejska. Integracja polityczna, ekonomiczna, kulturowa. Integracja doprowadzi do powszechnego...

Emancypacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

. Emancypacja kobiet, uzyskiwanie przez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i politycznych...

Opinia publiczna - Kultura polityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

w danym organizmie politycznym oparte są na przyzwoleniu opinii publicznej - przyzwolenie zakłada...