Reprezentacja polityczna - strona 107

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w osobowość prawną, np. skarb państwa, uniwersytety, związki zawodowe, partie polityczne, kościoły, szpitale...

FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

reprezentację); każda osoba wezwana ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie (kpk); Komisja może się zwrócić...

Techniki badawcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marek Jeziński
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2681

zjawiska. Almonda i Verby - Kultura polityczna- postawy społeczeństwa wobec całego systemu politycznego...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wardzała
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2870

niektórych umów wymaga zgody Sejmu, są to umowy dotyczące m.in. - pokoju, sojuszu, układów politycznych...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

PODZIAŁU WŁADZ Doktryna polityczna przedstawiona przez J. Locke i K. Monteskiusza w XVII/XVIII w. Władza...

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

). Na samą koncepcję konstyt. pisanej wpłynęły ówczesne doktryny polityczne, a w szczególności doktryna umowy...

Stosunki międzynarodowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1799

i politycznego), czyli geografia + to co się dzieje wokół państwa. Do XVII w. Położenie geopolityczne wyznaczały...