Remitent - strona 13

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

osobie - trasatowi zapłacenie określonej kwoty w oznaczonym terminie na rzecz osoby trzeciej - remitenta...

Papiery wartościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Antoni Stanisław Witosz
 • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1715

: „na polecenie”, „na żądanie”) uprawnionego (remitenta) albo osoby, na którą pierwotnie uprawniony. Konkretny...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

. Janowi Nowakowi 1 zł w dniu 30.06.2007 r. Kowalski - wystawca; Nowak - remitent; Kowalski - trasat...

FINANSE opracowania SUM UEK

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4354

formularzu, wypłacenia okazicielowi lub określonej osobie, zwanej remitentem, wymienionej sumy pieniężnej...

Finanse i bankowość

 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1659

na wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty. Wierzyciel wekslowy - remitent. Domicyliat - ten który płaci...

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel...

Kulturoznastwo -praca

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

takiego pieniądza był ściśle określony. Remitentami pieniądza byli: administracja cywilna lub wojskowa...

Rozliczenie bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2863

, potwierdzający) beneficjant (eksporter, remitent) warunki akredytywy IMPORTER kontrakt (1) EKSPORTER (warunki...